(Wieze: In naam van oranje)

In naam van de schutters, doe open de fles
Ut is nog wel vrog, moar hi-j smik ons al bes(t)
Wi-j hebt nog wel een lange weg te goan
Moar kunt nog steeds op bei-je benen stoan!