De Eendracht

Vijfenzestig jaar geleden werd de Eendracht opgericht.
Aanvangend met zestien leden, snel een hechte band gesticht
tussen Korps en Hummeloérs, die wel hielden van muziek,
'n tocht door straten en alleeén trok al gauw heel veel publiek.

Gravin van Recht'ren werd Bescherm Vrouw,
van dit Muzikaal gedoe.
Om het Korps, voor kou te hoeden zegde Zij de Petten toe!

D'eerste dirigent was Helmink, -Senior wel te verstaan-
in totaal zijn slechts drie heren Van der Heide voor gegaan.
Met de Kermis, gaat de Optocht vrolijk op Enghuizen aan,
Om voor Graaf'lijke bewoners, 't Vaandel te zwaaien
en de trom te slaan.

Feesten worden opgeluisterd, serenades ook gebracht
en zij sleepten vele prijzen op Concoursen in de wacht.
Vijfentachtig muzikanten, inclusief het Korps Tambour,
d'oudste is een tachtig plusser, 't is toch wel een hele toer,
voor het jongste muzikantje, daar volop in mee te gaan,
op zijn negenjaar'ge beentjes, ook zijn mannetje te staan!

‘n Klein deel der activiteiten staan slechts in dit feestgedicht
Een stille Hulde aan de Eendracht, die zoveel goed werk verricht!
Eendracht, ga Eendrachtig verder, stort Muzikale klanken uit
Opdat de Hummelose Kerkklok,
Eens over U, het EEUWFEEST luidt!!!!!

(Uit:20 hummelse menuten, door Willemien Bosch)